THẾ GIỚI NẸP TRANG TRÍ khuyến khích và đề nghị mọi thanh toán đều thông qua chuyển khoản vào tài khoản thuộc sở hữu của công ty dưới đây:

Bên thụ hưởng: lƯU XUÂN TRƯỜNG
Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Thành
Số tài khoản: 0021000315751

Trường hợp đặt biệt và giá trị nhỏ, chúng tôi linh hoạt chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua đơn vị thứ 3 được uỷ quyền bởi THẾ GIỚI NẸP TRANG TRÍ.